Marija Borić,moderator

Marija Borić,moderator

Rođena je 1965.godine u Beogradu. Autor je više radova o internet komunikacijama i prisustvu na internetu i predavač iz iste oblasti. Učesnik naučne konferencije Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu održane na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011 godine. Marija Borić je magistrirala na beogradskom Fakultetu likovnih umetnosti, a trenutno je na doktorskim studijama gde obrađuje tezu o umetnosti na internetu. Aktivno se bavi vizuelnom umetnošću i učesnik je preko 30 izložbi, umetničkih radionica i kolonija. Pored navedenog, bavi se grafičkim i veb dizajnom. Članstva: Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).