Zorica Momčilović,voditelj

Zorica Momčilović,voditelj

Rođena 1985. godine u Leskovcu, gde je završila gimnaziju. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na odseku za žurnalistiku. Novinarskim poslom  bavi se 5 godina, najpre kao novinarka, a potom i kao urednica lokalnog radija. Aktivna je u nevladinom sektoru, pre svega u udruženjima žena , а bila је trenerica programa „Žene to mogu u medijima“.